Algemene voorwaarden

 • Bij BabySpa Zo Zoet behandelen we elkaar met respect. Indien dit niet het geval is, kan Zo Zoet mensen verwijderen.
 • Staat uw baby onder behandeling van een arts of specialist, overleg dan vooraf met uw arts of specialist of de sessie wenselijk is. Overleg hierover met Zo Zoet is altijd mogelijk.
 • Bij BabySpa Zo Zoet kunt u altijd uw baby voeden.
 • In BabySpa ZoZoet willen wij u vragen om uw telefoon op stil te zetten om de rustgevende sfeer te bewaren.
 • U bent als ouder of verzorger geheel verantwoordelijk voor uw eigen baby.
 • Het betreden van BabySpa Zo Zoet is geheel op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, allergische reactie, lichamelijk letsel, vermissing of schade aan uw eigendommen.
 • De minimale leeftijd van een ouder of verzorgende moet 16 jaar zijn.
 • 24 uur voor de afspraak kunt u kosteloos annuleren. U krijgt dan mogelijkheid om de afspraak te verzetten. U krijgt geen geld terug.
 • Annuleert u niet of komt u niet op de afspraak zonder afmelding, dan zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.
 • Kom jij te laat dan zijn wij genoodzaakt deze tijd van jullie sessie af te halen, zodat de klant na u op tijd kan beginnen.
 • Verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Betaling van diensten of producten dienen direct in de BabySpa voldaan te worden, uitsluitend via pin. Wij werken niet met facturen. Indien u een artikel wenst te retouren, kunt u dat doen door uw bankafschrift van de aankoop te tonen. Een retouraanvraag kan binnen 30 dagen gedaan worden.
 • Per sessie mag u naast uw baby, twee personen meenemen. Kinderen onder de 12 worden niet toegelaten tenzij u een privé sessie boekt. Wij kunnen anders niet de rust garanderen die gewenst is tijdens de sessie.
 • Bij een boeking gaat u akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden.